top of page
Ondernemersvereniging Zevenbergen
Jouw trots wordt onze trots

Sinds 2020 stroomt er niet alleen water door onze nieuwe haven, er waait ook een andere wind door ondernemend Zevenbergen. Met een nieuwe aanwas aan leden en een gedreven bestuur, willen we kansen grijpen die voor het oprapen liggen. Want die zijn er!

 

De ondernemersvereniging bestaat uit ruim 100 verschillende leden met een Zevenbergs hart, zoals dienstverleners, winkeliers, vof’s, zzp’ers en verenigingen, zowel in het centrum als in het buitengebied. Het liefst zien we iedereen aansluiten. We willen een baken zijn voor elke ondernemer of ondernemende organisatie die het aandurft om eigen trots te delen, maar ook die van een ander. Door samen te werken en initiatief te nemen, kunnen we ook grote bruggen slaan.

 

We ontwikkelden daar een duidelijke visie voor die bestaat uit drie doelstellingen en vijf pijlers. Ontdek hieronder welke dat zijn en hoe onze vereniging gefinancierd wordt.

ONZE DOELEN

Ondernemersvereniging Zevenbergen

DE VAART ERIN EN BRUGGEN SLAAN

Ondernemersvereniging Zevenbergen is er voor alle ondernemers. Met lef en verbinding kunnen we samen serieuze doelen bereiken. Je hoort erbij!

BEVORDEREN

ONDERLINGEN VERHOUDINGEN

Samenwerking is cruciaal als we meer willen bereiken en onze trots willen uitdragen. Elkaar vertrouwen, helpen en opdrachten gunnen inspireert ondernemers, gemeente, verenigingen, stichtingen, scholen, bewoners en bezoekers! Je voelt dat het werkt!

BELANGEN BEHARTIGEN

De OVZ behartigt de belangen van haar leden naar de inwoners, gemeente en naar elkaar. We gaan uit van gemeenschappelijkheid en richten ons vooral op overeenkomsten in plaats van op verschillen.

BEVORDEREN

LOKALE ECONOMIE

Zevenbergen economisch laten bloeien kent als speerpunten meer bezoekers aantrekken en hen een langer en plezierig verblijf bieden, meer bestedingen realiseren van zowel bezoekers als eigen inwoners en lokale samenwerkingen door ondernemers in elk segment. 

" Een actieve vereniging van ondernemers en ondernemende organisaties die samenwerken, groeien en ontwikkelen "

FINANCIERING

Ondernemersfonds versus contributie

 

Elk lid van Ondernemersvereniging Zevenbergen betaalt jaarlijks contributie. Hoe je dat betaalt, hangt af van de locatie van je organisatie. 

 

  • Organisaties in het centrum met een reclame-uiting zichtbaar vanaf de openbare weg ontvangen jaarlijks een heffing voor ‘reclamebelasting’ van Belastingsamenwerking West-Brabant. Zij vallen onder het Ondernemersfonds. De gemeente stelt deze gelden als subsidie beschikbaar aan het OVZ en verdubbelt het bedrag (voorlopig tot 1 januari 2024).

  • Organisaties buiten het centrum betalen geen reclamebelasting. In plaats daarvan ontvangen ze een factuur van OVZ voor hetzelfde bedrag als de reclamebelasting. Zo stellen we alle organisaties gelijk.

 

Het totale budget zetten we onder andere in voor gezamenlijke (city)marketing, evenementen, sfeerverlichting in het centrum, evenementen, workshops en OVZ-bijeenkomsten.

 

Meer informatie over het ondernemersfonds vind je op de website van Gemeente Moerdijk . Volgens de AVG-richtlijnen mag de gemeente geen gegevens met ons delen over de organisaties die reclamebelasting betalen. Betaal je reclamebelasting, maar ben je nog geen lid van OVZ? Mis de kans niet om je trots met ons te delen en samen doelen te halen. Meld je vandaag nog aan.

Investeren in leden van Ondernemersvereniging Zevenbergen

Zelfontplooiing

Investeren in de ontwikkeling 

van onze leden.

Evenementen van Ondernemersvereniging Zevenbergen

Evenementen

Organiseren van
eigen evenementen en faciliteren bij externe initiatieven.

Citymarketing Ondernemersvereniging Zevenbergen

Verbondenheid

Bruggen slaan tussen diverse partijen: ‘samen staan we sterk’. Met citymarketing bouwen aan het merk Zevenbergen.

Netwerken Ondernemersvereniging Zevenbergen

Elkaar ontmoeten

Zomer BBQ, borrels, ALV,

lunchsessie en 

netwerkevenementen.

Nieuws & informatie Ondernemersvereniging Zevenbergen

Nieuws & informatie

Op de hoogte zijn, kennis delen en ‘nieuws maken’.

Jouw doel wordt ons doel bij Ondernemersvereniging Zevenbergen

Als ondernemer word je geconfronteerd met steeds meer veranderingen. Grote thema’s hebben net zo goed invloed op Zevenbergse organisaties. Denk aan klimaatverandering en de energietransitie, individualisering, bevolkingstoename, een pandemie en online aankopen versus de hang naar lokaal geproduceerde producten. Van wachten op betere tijden en passief toekijken hoe de wereld om je heen verandert, is nog nooit een organisatie beter geworden.

 

Daarom stel je als organisatie doelen op. OVZ wil met haar doelen ondersteunend zijn aan jouw bedrijfsdoelen. Want samen bereik je meer. OVZ-leden houden zich vast aan 6 kernwaarden. Zo kunnen we ons profileren naar klanten, leveranciers, en overige stakeholders, maar ook elkaar wijzen op de kracht van deze waarden.

JOUW DOEL WORDT ONS DOEL

Hoe gaan we met elkaar om?

Betrokken

We hanteren een proactieve houding, ook als er niet (direct) sprake is van eigen belang.    

Eerlijk & betrouwbaar

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet! Verschillen van mening mag, maar respect en begrip staan voorop.

Resultaat gericht

We houden het doel economische activiteiten bevorderen voor ogen als meetlat voor investering in tijd, (financiële) middelen en kwaliteit.

Gelijkheid

We zijn allemaal gelijk en maken geen onderscheid in ras, geslacht, geloof of leeftijd. Iedereen is welkom!

Empatisch

Oprecht naar elkaar luisteren zonder vooroordelen. Zo werken we aan wederzijds begrip om gemeenschappelijke belangen te vinden.

Nuchterheid

We zijn bedacht op het feit dat acties consequenties hebben. Er is ruimte voor emotie, maar we doseren ze en zijn ons bewust van de impact ervan.

DURF JIJ JE TROTS TE DELEN?

Doe actief mee!

Zin om geïnspireerd te worden? Eens van gedachten wisselen met een medeondernemer? Of wil je meedenken en meewerken aan het bouwen van het merk ‘Zevenbergen’?

 

Laat de nieuwe wind ook jou een duwtje in de rug geven. Sluit je aan bij OVZ. Blijf up-to-date van het laatste lokale en regionale nieuws, doe mee aan evenementen en workshops en grijp je kans om te netwerken. 

bottom of page