top of page
Ondernemersvereniging Zevenbergen
Samenwerken voor grotere slagkracht

Een cliché in ondernemen is de spreuk ‘Doen waar je goed in bent en daar je bedrijf van maken’. Of ‘Kansen zien en ervoor gaan’. Uitdagingen die waarschijnlijk al decennia oud zijn, maar nog steeds rechtovereind staan. 

 

Tegenwoordig horen we ook wel dat ze aangevuld worden met ‘Amper het hoofd boven water te kunnen houden’ en ‘Moeite hebben een belegde boterham te kunnen verdienen’. Het heeft te maken met de uitdagende tijd waarin we leven: economische crisis, pandemie, digitalisering, individualisering, polarisatie en het gevoel hebben altijd maar ‘aan’ te moeten staan in een 24-uurs economie.

 

Het bestuur van OVZ heeft over deze onderwerpen veel en serieus onderzoek laten doen, waaronder gesprekken met inwoners, verenigingen en ondernemers uit Zevenbergen. Wat hieruit onder andere naar boven kwam, is dat ondernemers een versnippering zien in hun rol in Zevenbergen in het algemeen en binnen het OVZ in het bijzonder. Hierdoor ervaren ze ‘nog’ te weinig samenwerking en een gebrek aan focus op gemeenschappelijk belang. We schrijven hoopvol ‘nog’, want dat is precies wat we willen aanpakken.

BESTUUR

& VISIE

" Een team bestaat niet uit de rest en ik, maar uit WE. Samen kunnen we serieuze doelen bereiken! "

Peter Brouwers

Wat voor mij als een paal boven water staat, is dat voor OVZ een grote rol weggelegd ligt om van Zevenbergen een merknaam te creëren. Onze functie en voorzieningen als gemeente-huis, station, school, verenigingen, etc. trekt een groter publiek dan alleen eigen inwoners.

T 0168-227416

peterbrouwers@ondernemeninzevenbergen.nl

Peter van de Wiel

Als bestuurslid houd ik me graag op de hoogte van de ontwikkelingen en praat ik mee over ideeën en uitdagingen. Maar ik ben ook een uitvoerder. Je kunt mij binnen het OVZ als verbindende schakel zien tussen de horeca, de overige ondernemers in het centrum en het publiek dat ons bezoekt.

T 0168-227412

petervdwiel@ondernemeninzevenbergen.nl

Dick Hartmann

Mijn vader was al bestuurslid bij de voorloper van het OVZ toen hij Hartman Juweliers nog bestierde. Na zijn pensioen nam ik de zaak over. Daarmee lag voor mij en de nieuwe generatie ondernemers in het centrum de schone taak weggelegd om ook gezamenlijk op te trekken.

T 0168-227417

dick@ondernemeninzevenbergen.nl

Meerdere onderzoeken wezen ook uit dat Zevenbergen genoeg sterke punten heeft, zoals de nieuwe haven, onze ligging en onze gemoedelijkheid. Ook zien we volop kansen die we kunnen uitnutten, zoals de groei van onze kern en juist het ombuigen van bedreigingen als digitalisering en individualisering. Daar kunnen we wat mee. Sterker nog, daar moeten we wat mee.

 

OVZ gelooft in elkaar ontmoeten en leren kennen, in kennisdelen en elkaar helpen. Maar ook in samenwerken en samen aanpakken, zodat er ruimte komt voor ontwikkeling en groei voor elke Zevenbergse ondernemer! Daarin willen wij faciliteren. Doe mee!

VOLOP

KANSEN

Op deze pagina heb je kennis kunnen maken met de bestuursleden van OVZ en onze visie. Wil je eens met een van ons sparren? Heb je een vraag? Of wil je meedoen en je aansluiten bij OVZ. Neem contact met een van ons op! Welkom!

HEB JE VRAGEN...

bottom of page