top of page
Ondernemersvereniging Zevenbergen
Ondernemersvereniging Zevenbergen een actieve vereniging voor ondernemers
Groei mee en meld je aan bij Ondernemersvereniging Zevenbergen
OVZ -  Ondernemersvereniging Zevenbergen
Samen bereiken we meer met Ondernemersvereniging Zevenbergen

SAMEN BEREIK

JE MEER

Lid worden van Ondernemersvereniging Zevenbergen
Aanmeldformulier lidmaatschap OVZ

Bedankt voor uw aanmelding !

Ondernemers en winkeliers in het centrum van Zevenbergen met een reclame-uiting op de gevel ontvangen jaarlijks de heffing ‘reclamebelasting’ (€ 250,- | vastgesteld t/m 2023) van Belastingsamenwerking West-Brabant. Gemeente Moerdijk stelt deze belastinggelden beschikbaar aan OVZ. Je betaalt in dat geval geen OVZ-contributie. Ben je een ondernemer buiten het kerngebied centrum? Dan ontvang je een factuur vanuit OVZ voor de contributie tegen hetzelfde bedrag (excl. BTW) 

Betaald u reclamebelasting
Wat mag je van OVZ verwachten?

Het OVZ bestuur houdt periodiek overleg en schuift regelmatig aan tafel bij partners als Gemeente Moerdijk, netwerkorganisaties, (sport)verenigingen en onderwijsinstellingen. We willen weten wat er speelt en waar behoefte aan is. We delen informatie met onze leden en behartigen hun belangen wanneer dat nodig is.

 

Als lid van OVZ krijg je de kans om mee te praten over ontwikkelingen en veranderingen in onze gemeente. We verwelkomen je ideeën en luisteren naar je zorgen. Je hebt de mogelijkheid om medestanders te vinden wanneer het tijd is voor onderzoek of een  gemeenschappelijk  tegengeluid. Maar ook wanneer je draagvlak wilt creëren om ideeën te realiseren waar we allemaal profijt van hebben.

 

We organiseren een jaarlijks ALV en combineren dat met een feestelijk evenement als de gelegenheid dat toelaat. Er moet ruimte zijn om serieus spijkers met koppen te slaan, maar ook om gezamenlijk een drankje te doen. In de planning zitten verder netwerkevents en inspiratiesessies, waarbij leden de gelegenheid krijgen een mooi verhaal te vertellen of presentatie te geven.

WORD

OOK LID!

" Een actieve vereniging van ondernemingen en ondernemers die samenwerken, groeien en ontwikkelen "

Wat verwacht OVZ van jou?

We zijn vooral een faciliterende organisatie met vrijwilligers als bestuursleden. We verbinden, adviseren en organiseren. We hebben jou als ondernemer nodig om dat te realiseren. Zie jezelf als OVZ-lid als onderdeel van een klankbordgroep. Die functioneert alleen als de leden met een actieve houding ideeën delen, feedback geven en helpen door samen te werken en ook verbinding te zoeken.

 

We hebben de ambitie om te groeien. De omvang van onze vereniging bepaalt voor een deel het gewicht dat we in de schaal kunnen leggen naar partners toe. Zo bouwen we samen aan een zekerdere toekomst voor Zevenbergen. En daar worden we allemaal beter van. 

Groei mee en meld je aan!

bottom of page