top of page
Ondernemersvereniging Zevenbergen
  • Foto van schrijverOVZ

Havendagen slotakkoord voor voorzitter OVZ Lennard Zwaard

Na de Zevenbergse Havendagen zal Lennard Zwaard zijn voorzitterschap en

bestuursfunctie van de Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ) neerleggen. Het

vertrek van Zwaard is plotseling en was niet op voorhand gepland.


“De afgelopen 2 jaren stond ik met mijn team voor grote uitdagingen wat om veel tijd en

toewijding vroeg. Het transformeren en professionaliseren van een organisatie is al een

opgave. Doe je dat in een periode van corona met lockdowns en een nieuwe digitale

wereld dan blijkt dit extra complex.”


“Er is veel succes bereikt. De banden met de gemeente Moerdijk zijn versterkt en daar

zitten we als OVZ op een andere manier aan tafel. Een direct effect van de ingezette

professionalisering. Dit is ook terug te zien in de huidige uitstraling van OVZ kijkende naar

de aangepaste huisstijl en website.”


Ook vormde Zwaard een creatief team onder de werktitel citymarketing. “Inmiddels staat

daar een goede basis voor een mooie en sterke campagne om van Zevenbergen een

merk te maken. Daarnaast groeide OVZ in ledenaantal en kijken we terug op best

bezochte (en gezelligste) ALV door er een event van te maken. Vele verbindingen zijn

gelegd met verenigingen, stichtingen en andere stakeholders en als kers op de taart de

eerste editie van de Zevenbergse Havendagen.” Volgens Zwaard het slotakkoord van een

mooie en leerzame periode.


Toch is niet alles zonder slag of stoot gegaan. Iets wat logisch is geeft Zwaard aan, want

verandering is en blijft lastig voor partijen. “Gemoederen zijn hierdoor soms hoog

opgelopen en de opeenstapeling hiervan heeft zeker deels bijgedragen aan mijn vertrek.”

Over details laat hij zich niet uit, die horen niet in de media. “Focus houden op wat wel

goed gaat, dat is de basis om tot resultaat te komen. “


“Ik ben de uitdaging als vrijwilliger aangegaan omdat ik mijn collega-ondernemers en de

stad Zevenbergen een warm hart toedraag maar uiteindelijk gaat het om meer dan enkel

sentiment en het is tijd het stokje over te dragen. "Ik vertrouw erop dat het bestuur uit

haar midden of uit de ondernemersgemeenschap een opvolger gaat vinden, die verder

bouwt op het stevige fundament wat is gelegd".
bottom of page